Quy định về Đổi hàng – Trả hàng

QUY ĐỊNH VỀ ĐỔI HÀNG

Khách hàng được đổi hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày bàn giao sản phẩm với điều kiện sản phẩm còn nguyên đai nguyên kiện, chưa được lắp đặt hay bất kỳ sự sử dụng nào (mới 100% như khi giao hàng). Trong trường hợp đổi hàng, khách hàng lựa chọn thiết bị/ sản phẩm khác với giá tương đương hoặc lớn hơn. Đồng thời khách hàng chịu chi phí vận chuyển và chi phí logistic khác liên quan tới việc đổi hàng.

QUY ĐỊNH VỀ TRẢ HÀNG

Khách hàng được trả hàng trong các trường hợp sau:

  • Trả lại do lỗi của nhà sản xuất: ngay tại thời điểm giao nhận hàng khách hàng nhận thấy sản phẩm/ thiết bị không đúng như hợp đồng đã ký.
  • Trả lại do Khách hàng thay đổi phương án của mình: khách hàng được trả hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày bàn giao sản phẩm với điều kiện sản phẩm còn nguyên đai nguyên kiện, chưa được lắp đặt hay bất kỳ sự sử dụng nào (mới 100% như khi giao hàng).Trong trường hợp này, khách hàng chịu chi phí vận chuyển và chi phí logistic khác liên quan tới việc trả hàng, đồng thời chịu thêm mức chi phí trả hàng trị giá 20% giá trị hàng trả lại.