Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và Phạm vi

Chào mừng bạn đến với Haysport. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo mật hiện hành.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập vào trang web, hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin liên hệ khác

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu.
 • Quản lý tài khoản của bạn và thực hiện các giao dịch liên quan.
 • Liên hệ với bạn về các cập nhật và thông báo quan trọng.
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ trong các tình huống sau:

 • Khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn.
 • Khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp luật.
 • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động của chúng tôi (ví dụ: xử lý thanh toán).

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa nó.
 • Rút lại sự đồng ý của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn (nếu áp dụng).
 • Đối phó với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@haysort.vn.

8. Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ các thay đổi.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và áp dụng cho tất cả người dùng của Haysport.vn.

Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.