Logo và nhận diện - Haysport
ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630
ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630
ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630
ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630 ISO 9001:2015 | TCVN 6238 - 2011 | Tiêu chuẩn an toàn châu Âu về thiết bị thể thao ngoài trời EN16630

Nhà sản xuất thiết bị thể thao hàng đầu Việt Nam

Logo nhận diện thương hiệu

Giới thiệu Logo và Slogan HAYSPORT

Logo:

Ý nghĩa âm tiết:  HAYSPORT có thể hiểu ngụ ý của tính từ Hay (tốt đẹp, hay ho, ưa thích) và Sport với nghĩa thể thao. Ngoài ra HAYSPORT cũng ngụ ý sự khích lệ HÃY VẬN ĐỘNG – HÃY THỂ THAO!

Ý nghĩa Biểu tượng logo: tính nhân bản và sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, mẹ trái đất thể hiện ở hình người trên mặt cong trái đất. Hình tròn ở giữa và 2 bên hình khuyết thể hiện sự vận động liên tục từ bên này sang bên kia (luôn vận động), ngoài ra đó còn ngụ ý sự mở ra viên ngọc tròn trịa với phương châm Sức khỏe là vàng.

Slogan: Nhịp sống cộng đồng - Beats of community

Làm nổi bật đặc tính vận động và thể thao. Đồng thời HAYSPORT là nằm ở vị trí trung tâm, ở trái tim của cộng đồng. Là nơi để mọi người đến để tập luyện sức khoẻ, gặp gỡ giao lưu, xây dựng mối quan hệ cộng đồng, phát triển nên một cộng đồng thịnh vượng.
DMCA.com Protection Status