Phương thức và Quy trình bán hàng

CÁC PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ  HAYSPORT

 • Bán sản phẩm thiết bị , khách hàng tự lắp đặt (FOB)
 • Bán sản phẩm thiết bị bao gồm cả lắp đặt (CIF)
 • Trọn gói thiết kế, tư vấn, thiết bị, lắp đặt và bảo trì. (EPC)

Sau khi khách hàng và Haysport thương thảo, tư vấn, Khách hàng mua thiết bị và tự lắp đặt. Haysport cung cấp các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tư vấn lắp đặt 24/7.

 1. Haysport tiếp nhận nhu cầu
 2. Haysport tư vấn, thiết kế
 3. Haysport báo giá
 4. Thương thảo giữa 2 bên
 5. Ký kết hợp đồng
 6. Khách hàng tạm ứng (tối thiểu 50%)
 7. Haysport chuẩn bị đơn hàng
 8. Quá trình Giao/ Nhận hàng hóa (hoặc cả lắp đặt nếu khách hàng yêu cầu)
 9. Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng
 10. Haysport tư vấn lắp đặt và vận hành 24/7
 11. Khách hàng đưa vào sử dụng và vận hành sản phẩm thiết bị
 12. Quá trình vận hành, bảo trì kết nối liên tục giữa khách hàng và Haysport trong bất kỳ thời gian nào trong suốt vòng đời sản phẩm.